PiwoWarZone 5 – Regulamin Wrocławskich Bitew Piwowarskich

 1. Organizatorem Wrocławskich Bitew Piwowarskich pod nazwą PiwoWarZone jest Dolnośląski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych (DOT PSPD) oraz Wrocławska Inicjatywa Piwowarska (WIP).
 2. Organizatorzy monitorują oraz dbają o poprawność przebiegu bitew.
 3. Bitwy mają charakter konkursu konsumenckiego.
 4. W bitwach udział brać mogą jedynie osoby pełnoletnie.
 5. Udział piwowarów w bitwie oraz próbki piwa są bezpłatne. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak możliwość wprowadzenia opłat w razie wystąpienia takiej potrzeby.
 6. Bieżące informacje na temat PiwoWarZone można uzyskać na stronie:
  piwowarzone.pl
  oraz na stronach Facebooka:
  www.facebook.com/PiwoWarZone
  www.facebook.com/Dolnośląski-Oddział-PSPD
  www.facebook.com/Wroclawscy.Piwowarzy
  a także na forum:
  www.piwo.org
 7. Piąta edycja PiwoWarZone trwa 6 miesięcy, od stycznia do czerwca 2020r. Bitwy rozgrywają się w różnych lokalach na terenie Wrocławia.
 8. Określone style w poszczególnych kategoriach/rundach są zgodne z opisem BJCP 2015.
 9. Dokładne daty oraz nazwy lokali zostaną opublikowane na stronach wymienionych w pkt. 6 regulaminu.
 10. Rozgrywki PiwoWarZone zostały podzielone na 4 etapy:
  – eliminacje (4 bitwy)
  – ćwierćfinały (2 bitwy)
  – półfinał
  – finał
 11. Zgłoszenia do udziału w bitwach należy składać za pomocą elektronicznego formularza umieszczonego na stronie piwowarzone.pl
 12. Termin składania zgłoszeń do trzeciej edycji upływa 27 listopada 2019r.
 13. W rundzie eliminacyjnej weźmie udział 24 piwowarów.
 14. Rozegrana zostanie runda wstępna w wyznaczonym przez Organizatora stylu: American Pale Ale (18B). Oceną piw w rundzie wstępnej zajmie się komisja złożona z przedstawicieli Organizatora oraz certyfikowanych sędziów PSPD. Komisja oceni w ślepym teście dostarczone przez każdego piwowara piwo (wymagana ilość to 2 butelki 0,5l). Dwadzieścia cztery najwyżej ocenione piwa umożliwią start ich twórcom w konkursie, czyli awansują do rundy eliminacyjnej. Kolejność w tej rundzie nie ma znaczenia w dalszych etapach konkursu.
 15. Termin i miejsce dostarczenia piwa rundy wstępnej zostaną opublikowane na stronach wymienionych w pkt. 6 regulaminu.
 16. Do jednej bitwy przystępuje określona liczba piwowarów wynikająca z rozgrywanej rundy:
  a) w eliminacjach (4 bitwy) w jednej bitwie bierze udział 6 piwowarów, najlepsza trójka przechodzi do kolejnej rundy,
  b) w ćwierćfinałach (2 bitwy) w jednej bitwie bierze udział 6, najlepsza trójka przechodzi do kolejnej rundy,
  c) w bitwie półfinałowej udział bierze 6 piwowarów, najlepsza trójka przechodzi do kolejnej rundy,
  d) w bitwie finałowej udział bierze trzech piwowarów, kolejność w finale wyznacza miejsca na podium.
 17. Bitwy będą rozgrywane w następujących kategoriach:
  a) eliminacje:
  – styczeń i luty 2020
  Organizator umożliwi startującym piwowarom wybór stylu obowiązującego w danej bitwie eliminacyjnej poprzez głosowanie. Styl z największą ilością głosów będzie stylem obowiązującym w danej bitwie. Gdy głosowanie nie będzie rozstrzygające Organizator wskaże styl spośród tych posiadających największą ilość głosów. Głosowanie trwa do momentu oddania głosów przez wszystkich piwowarów, nie dłużej jednak niż 72 godziny od momentu ogłoszenia. Styl wybrany w jednej bitwie eliminacyjnej jest usuwany z listy dostępnych styli i nie może być ponownie wybrany. Dostępne style w rundzie eliminacyjnej to: American Wheat (1D), Witbier (24A), AIPA (21A), Irish Stout (15B), Sweet Stout (16A), Best Bitter (11B), Saison (25B), Weissbier (10A), British Brown Ale (13B), Gose (27). Przyporządkowanie piwowarów do poszczególnych grup eliminacyjnych nastąpi w drodze losowania.
  b) ćwierćfinały:
  – marzec 2020 – temat przewodni „Straszna mgła”
  – kwiecień 2020 – temat przewodni „Ciemność, widzę ciemność”
  Piwa przygotowane zgodnie z tematem przewodnim powinny do niego wyraźnie nawiązywać w swoim charakterze, w rodzaju użytych surowców bądź dodatków. Ograniczeniem dla piwowarów jest ekstrakt początkowy, który musi mieścić się w przedziale 11,5 – 14°Blg.
  c) półfinał:
  – maj 2020 – Fruit Beer (29A) w wersji „Juicy Sour” (wg opracowanego opisu stylu)
  Piwo przygotowane w tej rundzie wymaga zastosowania się do opracowanego opisu stylu. Ewidentne odstępstwo od stylu będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika. Decyzję taką może podjąć Organizator na wniosek innego uczestnika bitwy.
  d) finał:
  – czerwiec 2020 – Strong Bitter (11C)
  W finale zastosowany zostanie inny system zliczania głosów. Degustator uporządkuje piwa w kolejności od najlepszego do najgorszego. Przyporządkowanym miejscom zostanie przyznana określona liczba punktów: najlepsze/pierwsze – 2 pkt., drugie – 1 pkt., najgorsze/trzecie – 0 pkt. Suma punktów decyduje o zajętym przez piwowara miejscu w finale.
 18. W przypadku gdyby któryś z piwowarów zrezygnował z dalszej rywalizacji na którymkolwiek z etapów, zaproszenie do powrotu do turnieju otrzymuje piwowar, który otrzymał największą liczbę głosów w poprzedniej rundzie.
 19. Piwowar zobowiązany jest dostarczyć na spotkanie 20 butelek piwa w wyznaczonym stylu.
 20. Przed każdą bitwą, przeprowadzony będzie wstęp teoretyczny dla konsumentów na temat obowiązujących zasad konkursu i degustacji.
 21. Każdemu lokalowi zalecamy wystawienie na krany stylu piwa jakie będzie brało udział w bitwie. Osoba wykonująca wstęp do bitwy będzie o tym informować degustatorów.
 22. Podczas jednej bitwy oceniana będzie taka ilość stylów piwa jaka wynika z bieżącego etapu.
 23. Do degustacji przygotowane zostaną próbki dla około 80 osób. Jedna próbka to 100-125 ml piwa.
 24. Razem z próbkami zostaną rozdane karty do głosowania.
 25. Degustator smakuje i ocenia piwa, zaznacza na karcie piwo/piwowara na którego chce oddać swój głos w danym stylu i wrzuca kartę do urny.
 26. Degustator może oddać maksymalnie tyle głosów (zaznaczeń na karcie) ile wynika z konkretnej rundy.
 27. Karty bez zaznaczeń lub z inną liczbą zaznaczeń niż wynika to z danej rundy będą uznane za głosy nieważne.
 28. Po przeliczeniu głosów, zostaje ogłoszony zwycięzca każdego stylu piwa oraz podany stosunek głosów.
 29. Obowiązkiem piwowara jest promocja swojego piwa. Każdy uczestnik będzie osobiście serwował swoje piwo degustatorom, opowiadając o nim i jednocześnie je reklamując.
 30. Piwowar może przygotować etykiety dla swoich piw jak i gadżety z nim związane.
 31. Piwowar zgłaszający się do konkursu oświadcza, że jest autorem piw biorących udział w bitwach.
 32. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych wypełnienie przez piwowara formularza zgłoszeniowego na stronie piwowarzone.pl jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, wizerunek) na cele konkursowe:
  a) administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych (PSPD) oraz Wrocławska Inicjatywa Piwowarska (WIP),
  b) zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celach komunikacji z piwowarami oraz publikacji informacji konkursowych i wyników bitew w mediach wymienionych w pkt. 6 regulaminu,
  c) każdy z uczestników ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.
 33. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w trakcie trwania imprezy. Informacja o takim fakcie pojawi się w mediach wymienionych w pkt. 6 regulaminu.