PiwoWarZone „Eurotrip” 2024 – Regulamin Wrocławskich Bitew Piwowarskich

 1. Organizatorem Wrocławskich Bitew Piwowarskich pod nazwą PiwoWarZone jest Dolnośląski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych (DOT PSPD).
 2. Organizator monitoruje oraz dba o poprawność przebiegu bitew.
 3. Bitwy mają charakter konkursu konsumenckiego.
 4. W bitwach udział brać mogą jedynie osoby pełnoletnie.
 5. Udział piwowarów w bitwie oraz próbki piwa są bezpłatne. Organizator zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia opłat w razie wystąpienia takiej potrzeby.
 6. Bieżące informacje na temat PiwoWarZone można uzyskać na stronie:
  piwowarzone.pl
  oraz na stronach Facebooka:
  www.facebook.com/PiwoWarZone
  www.facebook.com/Dolnośląski-Oddział-PSPD
  a także na forum:
  www.piwo.org
 7. Edycja PiwoWarZone Eurotrip 2024 trwa 3 miesiące, od kwietnia do czerwca 2024r. Bitwy eliminacyjne rozgrywają się w lokalu 4 HOPS Pub we Wrocławiu, a finał rozegrany zostanie podczas 14. Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa.
 8. Bitwy eliminacyjne rozegrane zostaną w 3 kolejne kwietniowe soboty, tj. 2024-04-06, 2024-04-13 i 2024-04-20 w lokalu 4 HOPS Pub we Wrocławiu o godzinie 16:30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i lokalizacji rozegrania bitew eliminacyjnych co opublikowane zostanie na stronach wymienionych w pkt. 6 regulaminu.
 9. Rozgrywki PiwoWarZone zostały podzielone na 2 etapy:
  – eliminacje (3 bitwy)
  – finał
 10. Zgłoszenia do udziału w bitwach należy składać za pomocą elektronicznego formularza umieszczonego na stronie www.piwowarzone.pl.
 11. Termin składania zgłoszeń do edycji Eurotrip 2024 upływa 3 marca 2024r.
 12. W rundzie eliminacyjnej weźmie udział do 18 piwowarów. W bitwach udział brać mogą również zespoły piwowarów złożone z 2 lub więcej osób. Podział piwowarów na 3 bitwy eliminacyjne nastąpi w drodze losowania. Losowanie przeprowadzone zostanie w dniu 4 marca 2024r., a jego wynik zostanie opublikowany tego samego dnia na stronach wymienionych w pkt. 6 regulaminu.
 13. O udziale w bitwach decyduje kolejność zgłoszeń.
 14. Do jednej bitwy przystępuje określona liczba piwowarów wynikająca z rozgrywanej rundy:
  a) w eliminacjach (3 bitwy) w jednej bitwie bierze udział do 6 piwowarów, najlepsza dwójka każdej bitwy eliminacyjnej przechodzi do finału,
  b) w bitwie finałowej udział bierze sześciu piwowarów, kolejność w finale wyznacza miejsca na podium.
 15. Bitwy będą rozgrywane w następujących kategoriach:
  a) eliminacje:
  – 6 kwietnia 2024 – temat przewodni „Polska”
  Organizator zezwala na uwarzenia dowolnego wybranego przez piwowara stylu piwa z następującymi ograniczeniami:
  · ekstrakt początkowy zawiera się w przedziale 10 – 14° Blg
  · wykorzystane surowce (słody, chmiele, dodatki) oraz styl są typowe dla polskiego piwowarstwa (nie dotyczy drożdży).
  – 13 kwietnia 2024 – temat przewodni „UK”
  Organizator zezwala na uwarzenia dowolnego wybranego przez piwowara stylu piwa z następującymi ograniczeniami:
  · ekstrakt początkowy zawiera się w przedziale 10 – 14° Blg
  · wykorzystane surowce (słody, chmiele, dodatki) oraz styl są typowe dla angielskiego (wysp brytyjskich) piwowarstwa
  – 20 kwietnia 2024 – temat przewodni „Belgia”
  Organizator zezwala na uwarzenia dowolnego wybranego przez piwowara stylu piwa z następującymi ograniczeniami:
  · ekstrakt początkowy zawiera się w przedziale 10 – 14° Blg
  · wykorzystane surowce (słody, chmiele, dodatki) oraz styl są typowe dla belgijskiego piwowarstwa
  · wymagane wykorzystanie belgijskich szczepów drożdży produkujących charakterystyczny fenolowo-przyprawowo-estrowy profil
  b) finał:
  – b) 22 czerwca 2024 (w trakcie WFDP) – Lichtenhainer (Kompendium piwa: Lichtenhainer)
  W finale zastosowany zostanie inny system zliczania głosów. Degustator uporządkuje piwa w kolejności od najlepszego do najgorszego. Przyporządkowanym miejscom zostanie przyznana określona liczba punktów: najlepsze/pierwsze – 5 pkt., drugie – 4 pkt., trzecie – 3 pkt., czwarte – 2 pkt., piąte – 1 pkt., najgorsze/szóste – 0 pkt. Suma punktów decyduje o zajętym przez piwowara miejscu w finale.
 16. W przypadku rezygnacji piwowara z udziału w eliminacjach zakwalifikowana zostaje następna osoba z listy zgłoszeniowej. W przypadku rezygnacji piwowara z finału na jego miejsce zakwalifikowany zostaje piwowar z kolejnego miejsca w danej bitwie eliminacyjnej.
 17. Piwowar zobowiązany jest dostarczyć na spotkanie 20 butelek piwa 0.5L lub ekwiwalent w ilości 10L w wyznaczonym stylu.
 18. Przed każdą bitwą, przeprowadzony będzie wstęp teoretyczny dla konsumentów na temat obowiązujących zasad konkursu i degustacji.
 19. Lokalowi zalecamy wystawienie na krany piwa w stylach pochodzących z danego kraju. Moderator będzie o tym informować degustatorów.
 20. Podczas jednej bitwy oceniana będzie taka ilość stylów piwa jaka wynika z bieżącego etapu.
 21. Do degustacji przygotowane zostaną próbki dla około 80 – 100 osób. Jedna próbka to 100-125 ml piwa.
 22. Razem z próbkami zostaną rozdane karty do głosowania, które są jednocześnie kartami wstępu.
 23. Degustator smakuje i ocenia piwa, zaznacza na karcie piwo/piwowara na którego chce oddać swój głos w danym stylu i wrzuca kartę do urny.
 24. Degustator może oddać maksymalnie tyle głosów (zaznaczeń na karcie) ile wynika z konkretnej rundy.
 25. Karty bez zaznaczeń lub z inną liczbą zaznaczeń niż wynika to z danej rundy będą uznane za głosy nieważne.
 26. Po przeliczeniu głosów, zostaje ogłoszony zwycięzca każdego stylu piwa oraz podany stosunek głosów.
 27. Obowiązkiem piwowara jest promocja swojego piwa. Każdy uczestnik będzie osobiście serwował swoje piwo degustatorom, opowiadając o nim i jednocześnie je reklamując.
 28. Piwowar może przygotować etykiety dla swoich piw jak i gadżety z nim związane.
 29. Piwowar zgłaszający się do konkursu oświadcza, że jest autorem piw biorących udział w bitwach.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji piwowara w przypadku rażących rozbieżności przygotowanego piwa względem wymogów danej rundy: stylu, ograniczeń dotyczących surowców, ograniczeń związanych z ekstraktem początkowym.
 31. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych wypełnienie przez piwowara formularza zgłoszeniowego na stronie piwowarzone.pl jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, wizerunek) na cele konkursowe:
  a) administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych (PSPD),
  b) zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celach komunikacji z piwowarami oraz publikacji informacji konkursowych i wyników bitew w mediach wymienionych w pkt. 6 regulaminu,
  c) każdy z uczestników ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia. c) W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem dolnoslaski@pspd.org.pl.
 32. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w trakcie trwania imprezy. Informacja o takim fakcie pojawi się w mediach wymienionych w pkt. 6 regulaminu.